CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASC ANTIC | Palma, Mallorca | 2007