CENTRE DE CARRETERES I LOCALS ANNEXES | Genthod, Suïssa | 2015 | QUART PREMI