HABITATGES I SALA POLIVALENT A LECHELLES | Lechelles, Suïssa | 2013